ტექნიკურად • 100 ლარის თხოვნა მინდოდა მამა გუმბათეზე, მაგრამ არ ჩამივიდა ფეხი... :rasta:

  შიკოლატებს გიყიდი და ქეშად არ მოგცემო :lol: :lol: :lol: • აჩკიპას სმაილი თუ რამეში გამომადგებოდა, რა მომაფიქრებდა :lol: :lol: :lol: • :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:


Log in to reply