ჩემი საკუთარი საიმასქნო • ცაგერს რომ გაცდები ზემოთ ...
  ლენტეხი იწყება....

  არა, ჯერ რცხმელურია და ტვილდიანებთან უნდა შევიაროთ...

  თემურიკა კაი ღვინოს აყენებს ხომ არ არ ვაწყენინებთ... 🙂

  მერე ჩემ სამშობიაროს დავხედავთ...
  დეიწვა ჩემი დაბადება... მე რა გასაჩენი ვიყავი...

  მერე ესტრელას ავუვლით მუწდიში...
  რომ არ დაავიწყდეს ვისი გორისააა...

  ხვისტანებთან გადავათენებთ და დილას ლაშხეთში ვიქნებით...

  მუაშის ზღაპრებს მერე მოგიყვებით...

  დავიღალე უკვე :wink:


Log in to reply