იძახიან: "ასეა, ვიღაც ჩემ ყლემ დაწერა".


Log in to reply