აბა რა ხდება?  • ჩამოწერეთ რა არ გასვენებთ ხოლმე
    :rasta:
    ვანგასთან რიგები დგას
    იფიქრეთ ამაზე.


Log in to reply