ეხლა იმედზე  • რაღაც პიზდეცსაოცარი ორკესტრი უბერავს გამიიასნეთ რა ვინ არიან ვისაც გეხერხებატ ❤


Log in to reply