არსებობს ისეთი რაიმე რაც ჯერ  • არავინ იცის? ასეთი რამის სწავლა შესაძლებელია? უკონკურენტოს გაგხდის ფაქტობრივად  • არსებობს ისეთი რაიმე რაც ჯერ არავინ იცის? ასეთი რამის სწავლა შესაძლებელია?
    

    ამ წინადადების შედგენაში ვინ დაგეხმარა? :popcorn:


Log in to reply