ამას მივაძღვნი და მაგარი ჩამოსხმა სასტავია რა...


Log in to reply