არც ქალზე და კაცზე უარს არ ვიტყვი რა...


Log in to reply