ჩამოწერე სიტყვა, რომეც არ ითარგმნება თუნდაც ინგლისური Vibe...ია რა.


Log in to reply